Sardina u regiji

Sardina d.o.o. ima ulogu lidera na regionalnom tržištu i strateški je dobavljač svim trgovačkim lancima u regiji. Sardinini proizvodi prisutni su u zemljama diljem svijeta; Australija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bjelorusija, Crna Gora, Češka Republika, Francuska, Italija, Izrael, Japan, Kanada, Kazahstan, Kina, Kososvo, Mađarska, Makedonija, Novi Zeland, Njemačka, Rusija, SAD, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Ukrajina. Značajnu orijentiranost na vanjska tržišta dokazuje i podatak od preko 70 posto izvoza godišnje.